Дом на културата Искър

Библиотеката на Дома на културата "Искър" има  над 50-годишна история - време, през което се е утвърдила като една от важните институции с културно-образователна функция в района.
Библиотечният фонд наброява над 15 000 тома художествена, научна и детска литература, енциклопедии и др. Основните библиотечни процеси са автоматизирани, изградена е локална мрежа с достъп до Интернет, създадени са компютърни читателски картони.
Библиотеката организира литературни срещи и четения, които я превръщат в търсен духовен център.

Работно време:
9.30-18.00 ч.
с технологични почивки
от 11.00 до 11.15 ч. и
от 15.15 до 15.30 ч.
Телефон: +359 2 9791439