Софийски духов оркестър Празник на свободата КА денс Коледен концерт КА денс Концерт Нашата публика Софийски духов оркестър Криворазбраната цивилизация
Софийски духов оркестър1 2-Празник на свободата2 КА денс3 Коледен концерт4 Софийски духов оркестър5 Концерт6 Нашата публика7 Софийски духов оркестър8 Криворазбраната цивилизация9

Общинският културен институт „Искър“

 Общинският културен институт "Искър" е най-старият културен дом на територията на столицата.
Построен е през 1953 г. в характерен за този период архитектурен стил и започва дейността си като Профсъюзен дом на културата.
За годините на съществуването си той последователно създава и разпространява достиженията на българската култура. Имената на редица изтъкнати български творци са свързани с неговата история.
Съхранявайки натрупания опит и традиции, вече като общински културен институт, Домът на културата „Искър“ развива различни форми на творчески диалог и създава условия за приобщаване на нови публики. Неговата дейност е подчинена на принципите за децентрализация на културните процеси в столичния град и подпомага изграждането на съвременната визия на София като динамична творческа лаборатория.

Зелена мечта за моя град София

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС за написване на приказка/кратък разказ на тема "ЗЕЛЕНА МЕЧТА ЗА МОЯ ГРАД СОФИЯ"
РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Произведенията трябва да са с определена насоченост към разделното събиране и оползотворяване на отпадъците като средство за опазване на природата.
2. Възрастови групи:
- първа група – деца от IV до VI клас;
- втора група – деца от VII до IX клас.
3. Участието е с една творба, написана на компютър при максимален брой страници – 3 (три).
4. Всяка творба трябва да се изпрати в три екземпляра до 1 април 2018 г. на адрес:
Дом на културата "Искър" - организатори
За литературния конкурс
бул."Кръстю Пастухов" № 23
1592 София
5. Всяка творба да бъде придружена от следната информация:
име, клас, адрес, телефон, училище/литературен клуб, преподавател.
6. Срок за провеждане на конкурса: 1 март – 1 април 2018 г.
7. Наградите за всяка от възрастовите групи са:
- първа награда – таблет;
- втора награда – електронен четец;
- трета награда – луксозна книга.
8. Творбите се оценяват от тричленно жури.

Церемонията по връчване на наградите ще се проведе от 14 ч. на 20 април 2018 г. в Дома на културата "Искър".


Месечен афиш


Програма Март, 2018