Софийски духов оркестър Празник на свободата КА денс Коледен концерт КА денс Концерт Нашата публика Софийски духов оркестър Криворазбраната цивилизация
Софийски духов оркестър1 2-Празник на свободата2 КА денс3 Коледен концерт4 Софийски духов оркестър5 Концерт6 Нашата публика7 Софийски духов оркестър8 Криворазбраната цивилизация9

Общинският културен институт „Искър“

 Общинският културен институт "Искър" е най-старият културен дом на територията на столицата.
Построен е през 1953 г. в характерен за този период архитектурен стил и започва дейността си като Профсъюзен дом на културата.
За годините на съществуването си той последователно създава и разпространява достиженията на българската култура. Имената на редица изтъкнати български творци са свързани с неговата история.
Съхранявайки натрупания опит и традиции, вече като общински културен институт, Домът на културата „Искър“ развива различни форми на творчески диалог и създава условия за приобщаване на нови публики. Неговата дейност е подчинена на принципите за децентрализация на културните процеси в столичния град и подпомага изграждането на съвременната визия на София като динамична творческа лаборатория.

Месечен афиш


Програма Октомври и Ноември, 2016

Конкурс

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА ИСКЪР
На основание чл.90 ал.2, във връзка с чл.91 от КТ ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните длъжности в Софийски духов оркестър:
oркестрант - обой /владеенето на английски рог е предимство/; 
оркестрант – контрабас /владеенето на бас китара е предимство/.
Статут на ОКИ ДК „Искър“ : Общински културен институт
Адрес: София 1592, жк.„Дружба 1“, бул.„Кръстю Пастухов“ № 23
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: музикално – средно, бакалавър или магистър
Начин на провеждане на конкурса: Прослушване
Репертоар на конкурса:
- Част от концерт или пиеса по избор;
- Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса.
- Събеседване с кандидатите.

Прочети още ...